Akkamahadevi , Mahadeviyakka

Kannada's First Poetess

  • Akkamahadevi Image
  • Akkamahadevi Picture
  • Akkamahadevi Picture
  • Akkamahadevi Picture
  • Akkamahadevi Picture
  • Akkamahadevi Picture
  • Akkamahadevi Picture
Back to Index
PreviousBasava-VachanaChennabasavanna , Chenna BasavannaNext