लिंगायत तत्व दर्शन

(लिंग) इष्टलिंग अंगावरील लिंग अलग होवू नये
अष्टावरण गणाचार
गुरू , जंगम पंचाचार
पादोदक-प्रसाद बसवेश्वरच इष्टलिंगाचे जनक
भक्तांनी भवींचा संग करून नये भृत्याचार
लिंगांगयोग (शिवयोग) लिंगायत तत्व दर्शन
लिंगायत धर्मगुरु गुरु बसव लिंगायत धर्मगुरु निष्ठा
लिंगायत नीतिशास्त्र लिंगायत वीरशैव वेगवेगळे
लिंगायत सिध्दांत लिंगायतांनी आदर्श दांपत्य
लिंगायतांनी उपवास नेम व्रत पाळू नयेत लिंगायतांनी कायकाचे महत्व
लिंगायतांनी तिर्थ क्षेत्रांना जावू नये लिंगायतांनी पंच सूतक पाळू नयेत
लिंगायतांनी प्रसादाचे महत्व लिंगायतांनी मानव समानता / सामाजिक समानता
लिंगायतांनी रुद्राक्षाचे महत्व लिंगायतांनी वार, तिथि, मुहूर्त नक्षत्र पाहू नयेत
लिंगायतांनी विभूतीचे महत्व लिंगायतांनी विश्व संदेश
लिंगायतांनी शरण संगाचे (सत्संगाचे) महत्व लिंगायतांनी स्थावर लिंग, अन्य दैवांची पूजा करू नये
लींगाचार वचन साहित्याच लिंगायत धर्माची संहिता
विभूती-रूद्राक्ष-मंत्र शरणांनी वेद, आगम, शास्त्र, पुराण यांचे खंडन केले आहे
शिवाचार षटस्थल दर्शन
सदाचार
अष्टावरण पंचाचार
Previousलिंगायत वीरशैव वेगवेगळेलिंगायत सिध्दांत Next