Previous Latur Lingayat Rally Hugaara Maadayya (ಹೂಗಾರ ಮಾದಯ್ಯ) Next

"Lingayat Maha Rally", "ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾರ‍್ಯಾಲಿ "

ಲಿಂಗಾಯತಕ್ಕೆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಧರ್ಮದ ಮಾನ್ಯತೆಗಾಗಿ ಆಗಸ್ಟ 22, 2017ರಂದು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಹಾರ‍್ಯಾಲಿ

Lingayat Maha Rally held at Belagaavi on 22 August 2017, to get Independent Recognition from Govt.

Lingayat Maharally, 22 August 2017 Belagaavi
1/24: Lingayat Maharally, 22 August 2017 Belagaavi

Lingayat Maharally, 22 August 2017 Belagaavi
2/24: Lingayat Maharally, 22 August 2017 Belagaavi
Back to Index
*
Previous Latur Lingayat Rally Hugaara Maadayya (ಹೂಗಾರ ಮಾದಯ್ಯ) Next