Previous Basava Balaga Muscut Functions Hubballi Lingayat Rally Next

"Lingayat Maha Rally", "ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾರ‍್ಯಾಲಿ "

ಲಿಂಗಾಯತಕ್ಕೆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಧರ್ಮದ ಮಾನ್ಯತೆಗಾಗಿ ಜುಲೈ 17, 2017ರಂದು ಬೀದರನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಹಾರ‍್ಯಾಲಿ

Lingayat Maha Rally held at Bidar on 19 July 2017, to get Independent Recognition from Govt.

Lingayat Maharally, 19 July 2017 Bidar, Karnataka
1/21: Lingayat Maharally, 19 July 2017 Bidar, Karnataka

Lingayat Maharally, 19 July 2017 Bidar, Karnataka
2/21: Lingayat Maharally, 19 July 2017 Bidar, Karnataka
Back to Index
*
Previous Basava Balaga Muscut Functions Hubballi Lingayat Rally Next