ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ರಸ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರಗಳು

*

ಪ್ರಶ್ನೆ

ಉತ್ತರ

ಚಿನ್ಮಯಜ್ಙಾನಿ ಬಿರುದು ಪಡೆದವರು ಯಾರು? ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣ
ಬಸವಣ್ಣನವರ ಮಾವನವರ ಹೆಸರು? ಬಲದೇವರಸ
ಬಸವಣ್ಣನವರ ಯಾವ ರಾಜನ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದರು? ಬಿಜ್ಜಳ
ಬಸವಣ್ಣನವರಿಗೆ ಏನು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಯಿತು? ಗಡಿಪಾರು ಶಿಕ್ಷೆ
ಬಸವಣ್ಣನವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಯಾವುದು? ಶಕ್ತಿವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ
ಬಸವಣ್ಣನವರ ಮಗನ ಹೆಸರು? ಬಾಲಸಂಗಯ್ಯ
ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಕಾರ 4 (4)
ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಯಾವವು? ದ್ವೈತ, ಅದ್ವೈತ, ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ , ಶಕ್ತಿವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ
ವಚನಭಂಡಾರಿ ಯಾರು? ಶಾಂತರಸ
ಹಡಪದ ಅಪ್ಪಣ್ಣನ ವಚನಾಂಕಿತ ಯಾವುದು? ಬಸವಪ್ರಿಯ ಕೂಡಲ ಚನ್ನಸಂಗ
ಶರಣೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟ ವೇಶ್ಯ ಯಾರು? (ಸೂಳೆ)ಸಂಕವ್ವೆ
ಸೂಳೆಸಂಕವ್ವೆ ವಚನಾಂಕಿತ ಯಾವುದು? ನಿರ್ಲಜ್ಜೇಶ್ವರ
ಹಡಪದ ಅಪ್ಪಣ್ಣನ ಪತ್ನಿಯ ಹೆಸರು? ಲಿಂಗಮ್ಮ
ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕನ ವಚನಾಂಕಿತ ಯಾವುದು? ಅಜಗಣ್ಣ
ಮೋಳಿಗೆ ಮಾರಯ್ಯನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಯಾರು? ಮಹಾದೇವಿ
ಆಯ್ದಕ್ಕಿ ಮಾರಯ್ಯನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಯಾರು? ಲಕ್ಕಮ್ಮ
ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದವರು ಯಾರು? ಪಾಕದ ಭೀಮಣ್ಣ
ಅಮರೇಶ್ವರಲಿಂಗ ಯಾರ ವಚನಾಂಕಿತ ಆಯ್ದಕ್ಕಿ ಮಾರಯ್ಯ
ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ ಯಾರ ವಚನಾಂಕಿತ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ
ಉರಿಲಿಂಗಪೆದ್ದಿಗಳ ವಚನಾಂಕಿತ ಯಾವುದು? ಉರಿಲಿಂಗಪೆದ್ದಿಪ್ರಿಯ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ
ಬಸವಣ್ಣನವರ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕ ಯಾರು? ಹಡಪದ ಅಪ್ಪಣ್ಣ
ಕಾಮ ಭೀಮ ಜೀವನದೊಡೆಯ ಯಾರ ವಚನಾಂಕಿತ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಮುದ್ದಣ್ಣ
ರಾಮನಾಥ ಯಾರ ವಚನಾಂಕಿತ ಜೇಡರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ (ದೇವರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ)
ಶರಣೆಯಾದ ರಾಜನರ್ತಕಿ ಯಾರು? ಮಾಯಾದೇವಿ
ಸ್ಥಾವರಕ್ಕಳಿವುಂಟು, ಜಂಗಮಕ್ಕಳಿವಿಲ್ಲ ಇದು ಯಾರ ವಚನದ ಭಾಗ ಬಸವಣ್ಣ
ಬಸವಣ್ಣನವರ ಅಕ್ಕನ ಹೆಸರು? ಅಕ್ಕನಾಗಮ್ಮ
ಬಸವಣ್ಣನವರ ಶಿಕ್ಷಾ ಗುರು ಯಾರು? ಜಾತವೇದ ಮುನಿ
ತೋಂಟದ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಶಿವಯೋಗಿಗಳ ವಚನಾಂಕಿತ ಯಾವುದು? ಮಹಾಲಿಂಗ ಗುರು ಶಿವ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪ್ರಭು
ಅಖಂಡೇಶ್ವರ ಯಾರ ವಚನಾಂಕಿತ ಷಣ್ಮುಖ ಶಿವಯೋಗಿಗಳು
ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರರ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದ ಹೆಸರು? ಧೂಳಿಮಹಾಂಕಾಳಯ್ಯ
ಯೋಗಿನಾಥ ಯಾರ ವಚನಾಂಕಿತ ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರರ
ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ದೀಕ್ಷಾ ಗುರು ಯಾರು? ಗುರುಲಿಂಗಸ್ವಾಮಿ
ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರರ ದೀಕ್ಷಾ ಗುರು ಯಾರು? ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣ
ಅಕ್ಕನಾಗಮ್ಮನವರ ದೀಕ್ಷಾ ಗುರು ಯಾರು? ಬಸವಣ್ಣ
ಬಸವಪುರಾಣಮು ಬರೆದವರಾರು? ಪಾಲ್ಕುರಿಕೆ ಸೋಮನಾಥ
ಬಸವ ಪುರಾಣ ಬರೆದವರಾರು? ಭೀಮ ಕವಿ
ಬಸವಣ್ಣನವರ ಕುರಿತಾದ ಹರಿಹರನ ಕೃತಿ ಯಾವುದು? ಬಸವರಾಜದೇವರ ರಗಳೆ
ಸಂಸತ ಭವನದ ಮುಂದೆ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಪುತ್ಥಳಿ ಸ್ಥಾಪಿತ ವರ್ಷ ಯಾವುದು? 2003 (2003)
ಸಂಸತ ಭವನದ ಮುಂದೆ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಪುತ್ಥಳಿ ಅನಾವರಣ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು? ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಎ.ಪಿ.ಜೆ. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ
ಅಷ್ಟವಿಧಾರ್ಚನೆ ಎಂದರೇನು? ಜಲ, ಗಂಧ, ಅಕ್ಷತೆ, ಪತ್ರ-ಪುಷ್ಪ, ಧೂಪ, ದೀಪ, ನೈವೇದ್ಯ, ತಾಂಬೂಲ
ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗಗಳು ಯಾವುವು? ಯಮ, ನಿಯಮ, ಆಸನ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ, ಧ್ಯಾನ, ಧಾರಣ, ಸಮಾಧಿ
ಆದಿ ಅಕ್ಷರ ಯಾವುದು? ಓಂ
ಓಂಕಾರ ಸ್ವರೂಪಿ ಯಾರು? ಪರಾತ್ಪರ ಪರವಸ್ತು (ಪರಶಿವ)
ಓಂ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿರುವ ಅಡಕಗಳು ಯಾವುವು? ಅ, ಉ, ಮ
ಷಟ್ ಚಕ್ರಗಳು ಯವುವು? ಆಧಾರ, ಸ್ವಾಧಿಷ್ಟಾನ, ಮಣಿಪೂರಕ, ಅನಾಹತ, ವಿಶುದ್ಧಿ, ಆಗ್ನೇಯ
ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ಲೀಲೆ ಬರೆದವರಾರು? ಚಾಮರಸ
ವಚನ ಪಿತಾಮಹ ಯಾರು? ಫ.ಗು. ಹಳಕಟ್ಟಿ
ಫ.ಗು. ಹಳಕಟ್ಟಿ ಪೂರ್ಣ (ಪೂರ್ತಿ) ಹೆಸರೇನು? ಫಕೀರಪ್ಪ ಗುಂಡಪ್ಪ ಹಳಕಟ್ಟಿ
ಸಪ್ತಧಾತುಗಳು ಯಾವುವು? ರಸ, ರುಧಿರ, ಮಾಂಸ, ಮಜ್ಜೆ, ಮೆದಸ್ಸು, ಅಸ್ಥಿ, ಶುಕ್ಲ
ಸಮಗ್ರ ವಚನ ಸಂಪುಟ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಾರು? ಎಂ. ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯಿಲಿ
ಪರಿವಿಡಿ (index)
*
Previousರಸ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರಗಳು - 1ರಸ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರಗಳು - 3Next
*