Previous ಜಯ ಜಯ ಘನಲಿಂಗ ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣನವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯ ಹಾಡು Next

ಅನುಭವದಡಿಗೆ

*

-ಶ್ರೀ ಸರ್ಪಭೂಷಣ ಶಿವಯೋಗಿಗಳು

ಅನುಭಾವದಡಿಗೆಯ ಮಾಡಿ

ಅನುಭಾವದಡಿಗೆಯ ಮಾಡಿ ಅದ
ಕ್ಕನುಭಾವಿಗಳು ಬಂದು ನೀವೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ||ಪ||

ತನುವೆಂಬ ಭಾಂಡವ ತೊಳೆದು| ಕೆಟ್ಟ
ಮನದ ಜಂಜಡವೆಂಬ ಮುಸುರೆಯ ಕಳೆದು
ಘನವೆಂಬ ಮನೆಯನೆ ಬಳಿದು| ಅಲ್ಲಿ
ಬಿನುಗು ತ್ರಿಗುಣವೆಂಬುವೊಲೆಗುಂಡ ತುಳಿದು ||೧||

ವಿರತಿಯೆಂಬುವ ಮಡಿಯುಟ್ಟು| ಪೂರ್ಣ
ಹರಭಕ್ತಿಯೆಂಬ ನೀರನೆ ಎಸರಿಟ್ಟು
ಅರಿವೆಂಬ ಬೆಂಕಿಯ ಕೊಟ್ಟು| ಮಾಯಾ
ಮರೆವೆಯೆಂಬುವ ಕಾಷ್ಠಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸುಟ್ಟು || ೨ ||

ಪರವೆಂಬ ಸಾಮಗ್ರಿಗೂಡಿ| ಸಾರ
ತರ ಮೋಕ್ಷವೆಂದೆಂಬ ಪಾಕವ ಮಾಡಿ
ಹರ ಶರಣರು ಸವಿದಾಡಿ| ನಮ್ಮ
ಗುರುಸಿದ್ಧದೇವನ ಚರಣವ ಪಾಡಿ || ೩ ||

ಪರಿವಿಡಿ (index)
Previous ಜಯ ಜಯ ಘನಲಿಂಗ ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣನವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯ ಹಾಡು Next