Previous Kolara_Gadag Chamarajnagar Next

List of Lingayat Maths at Gulbarga Districts


*

GULBARGA

Note: This list is old one may not be accurate! Please check and proceed.

Sha. Bra. Shri Malendra Shivacharya Swamiji Shri.Hirematha Aphjalpur Afjalpur Taluk, Gulbarga Dist.
Sha. Bra. Shri. Rudraminu Shivacharya Swamiji Shri Hirematha, Chincoli, Afjalpur Taluk, Gulbarga Dist.
Shri Hirematha Jogur Afjalpur Taluk, Gulbarga Dist.
Sha. Bra. Shri. Mallikarjun Swamiji Shri Rachoteshwar Matha, Nilur Afjalpur Taluk, Gulbarga Dist.
Sha. Bra. Shri. Channamalla Shiovyogi Shivacharya Swamiji Sri Channamalleshwar Matha, Badadalu Afjalpur Taluk, Gulbarga Dist.
Shri. Ma. Ni. Pra Shambhulinga Swamiji Shri Virakta Matha, Balurgi. Afjalpur Taluk, Gulbarga Dist.
Sha. Bra. Shri. Shantveer Shivacharya Swamiji Shri Suragi Matha, Bandarvad Afjalpur Taluk, Gulbarga Dist.
Shri. Ma. Ni. Pra. Gavimahanta Swamiji Shi Mahanteshwar Virakta Matha Bhairamadgi Afjalpur Taluk, Gulbarga Dist.
Sha. Bra. Shri Revanasiddeswara Hiremath Mallabad Afjalpur Taluk, Gulbarga Dist.
Sha. Bra. Shri. Siddarram Shivacharya Swamiji Shri Mahanteshwar Matha Mahantpur (Chinmyagiri) Afjalpur Taluk, Gulbarga Dist.
Sha. Bra. Shri Shreekantha Shivacharya Swamiji Shri Bommalingeshwara Mutt Revuru (B) Afjalpur Taluk, Gulbarga Dist.
Sha. Bra. Shri. Shivanandadevagu Shei Hirematha, Revuru (B) Afjalpur Taluk, Gulbarga Dist.
Shri. Ma. Ni. Pra. Shivayogishwara Swamiji Shri Shivayogishwara Viraktmatha Hinjgeri Shivayogishwar Afjalpur Taluk, Gulbarga Dist.
Dr. Sha. Bra. Shri. Shripati Panditaradhya Shivacharya Swamiji Shri Shantalingeshwar Matha, Hire Jevargi Afjalpur Taluk, Gulbarga Dist.
Sha. Bra. Shri Siddalinga Shivacharya Swamiji Shri Siddalingeshwara Sansthanamatha, Aland Taluk. Gulbarga Dist.
Sha. Bra. Shri. Veerabhadra Shivacharya Swamiji Shri Shantlingeshwara Kattimatha Kadganchi Aland Taluk. Gulbarga Dist.
Shri. Ma. Ni. Pra. Gourishankar Swamiji Shi Shantalineshwar Viraktmatha Tavlagi Aland Taluk, Gulbarga Dist.
Shi. Ma. Ni. Ora. Murughendra Swamiji Shri Koraneshwara Virakta Matha, Khajuri Alalnd Taluk, Gulbarga Dist.
Sha. Bra. Shir. Siddamalla Shivacharya Swamiji Shri Kalmatha, Chinchansur, Alalnd Taluk, Gulbarga Dist.
Shi. Ma. Ni. Pra Shi. Shadakshara Siddarameshwara Shivayogi, Shri Basavalingheshwara Virakta Matha, Jidga Alalnd Taluk, Gulbarga Dist.
Sha. Bra. Shri. Renuka Shivachary Swamiji Shri Revansiddeshwara Matha, Devantige Alalnd Taluk, Gulbarga Dist.
Shri. Ma. Ni. Pra Gurumahanta Swamiji Shri Mahanteshwar Matha Narona Alalnd Taluk, Gulbarga Dist.
Shri Ma. Ni. Pra Jade Shantalingeshwarra Swamiji Shri Shantalingeshwara Viraktamatha, Nimbali Alalnd Taluk, Gulbarga Dist.
Shri. Ma. Ni. Pra Sanganabasavayya Swamiji Shri Virakta Matha, Nimbarga Alalnd Taluk, Gulbarga Dist.
Sha. Bra. Shri. Sharanubasavayya Devaru Shri Gaddugematha, Nimbarga Alalnd Taluk, Gulbarga Dist.
Hirematha Branch Mutt of Shri Ujjayani Peetha Nimbarga Alalnd Taluk, Gulbarga Dist.
Sha. Bra. Shri. Shambhlinga Shivacharya Swamiji Shri Shivalingeshwar Hiremath, Padusavalgi Alalnd Taluk, Gulbarga Dist.
Shri. Ma. Ni. Pra. Shivanand Swamiji Shri Jagajyoti Basaveshwara Matha Padusavalgi Alalnd Taluk, Gulbarga Dist.
Shi. Ma. Pra. Madivaleshwara Swamiji Shri Oppatteshwara Virakta Matha Bhusnuru Alalnd Taluk, Gulbarga Dist.
Shri. Ma. Ni. Pra. Shivalingeshwara Swamiji Shri Shivalingeshwara Matha Madani Hippargi Alalnd Taluk, Gulbarga Dist.
Shri Ma. Ni. Pra. Marulasidda Swamiji Shri Oppatteshwara Viraktamatha, Madyala Alalnd Taluk, Gulbarga Dist.
Shri. Ma. Ni. Pra. Verupaksha Swamiji Shri Virtkamatha, Mugli Alalnd Taluk, Gulbarga Dist.
Sha. Bra. Shri. Sangameshwara Shivacharya Swamiji Shri Sangameshwara Matha Muddadaga Alalnd Taluk, Gulbarga Dist.
Shri. Ma. Ni.Pra. Gurupadalinga Swamiji Shri. Siddalingeshwara Viraktamatha, Yalasangi Alalnd Taluk, Gulbarga Dist.
Sha.Bra. Shri. Balatapsvi Samba Shivayogi Shivacharya Swamiji Shri Samba Shivayogishwarra Sansthana Mutt, V.K Salgar Alalnd Taluk, Gulbarga Dist.
Sha. Bra. Shri. Shantabasavayya Swamiji Shri. Shanteshwara Mutt, Hadalgi Alalnd Taluk, Gulbarga Dist.
Shir. Ma. Ni. Pra. Shivalingadevaru Shri. Shivalingeshwara Virakta Matha Hodlauru Alalnd Taluk, Gulbarga Dist.
Sha. Bra. Shri Nijalinga Shivacharya Swamiji Shri Hirematha, Ashtagi Gulbarga Taluk & Dist.
Sha. Bra. Shri. Shantalingeshwara Devaru Shri Shantalingeshwara Hirematha, Kamlapur Gulbarga Taluk & Dist.
Shri. Ma. Ni. Pra. Channaveer Swamiji Shri. Shivlaingeshwar Viraktamatha Shivalingeshwara, Kurukoti Gulbarga Taluk & Dist.
Shri. Ma. Ni. Pra. Revanasidda Swamiji Shri. Gaddugematha, Muktampur Gulbarga City.
Sha. Br. Shri. Abhinava Channamalleshwar Shivacharya Swamiji Shri Purushamatha, Shahabazr Kabada Galli, Gulbarga City.
Sha. Bra. Shri. Shri. Siddarama Shivacharya Swamiji Shri. Mahajan Matha Saraf Bazar, Boigalli Gulbarga City.
Sha. Bra. Shri. Siddeshwar Shivacharya Swamiji Shri Roja Hirematha Badaroja Extension Gulbarga City.
Shri Dr. Sharana Basvappa Appa Shri Sharanbasaveshwara Sanstahna Matha Sharana Basveshwara Brahmapur Extension Gulbarga City.
Sha. Bra. Shri. Mahanat Shivahcarya Swamiji Shri Sulfal Matha Shahabazar Gulbarga City.
Shri. Kumardevaru Shri. Viraktamatha, Naganuru Gulbarga Taluk & Dist.
Sha.Bra. Shri. Gurumurty Shivacharya Swamiji Shri Kattimani Hirematha, Pala Gulbarga Taluk & Dist.
Shri. Ma. Ni. Pra Gurupadaling Swamiji Shri Viraktamatha, Babladi (IK) Gulbarga Taluk & Dist.
Sha. Bra. Shri. Gurulinga Shivacharya Swamiji Shri Kallimatha, Mahagoan Gulbarga Taluk & Dist.
Sha. Bra. Shri. Revanasidd Shivacharya Swamiji Shri Sultanpur Hirematha Srinivas Saradgi Gulbarga Taluk & Dist.
Sha. Bra. Shri. Shivakumar Shivacharya Swamiji Shri Hirematha Swanta Gulbarga Taluk & Dist.
Sha. Bra. Shri. Chandramouleshwara Shivacharya Swamiji Shri Toppinakattimani Hirematha Hirenanduru, Gulbarga Taluk & Dist.
Shri. Ma. Ni. Pra. Mallikarjun Swamiji Shri Shivalingeshwara Sansthana Matha, Hiresavalagi, Gulbarga Taluk & Dist.
Sha. Bra. Shri. Mrutunjaya Devaru Shri Shanteshwara Sansthana Matha Hiresavalagi Gulbarga Taluk & Dist.
Shri. Ma. Ni. Pra. Gurubasava Swamiji Shri Virakltamatha, Firojabad Gulbarga Taluk & Dist.
Sha. Bra. Shri. Siddarameshwara Shivacharya Swamiji Shri Savira Sanstahanamatha Allalli, Chittapur Taluk, Gulbarga Dist.
Sha. Bra. Shri. Shivabasaveshwara Shivacharya Swamiji Shi Kambaleshwara Mutt Chittapur Taluk, Gulbarga Dist.
Shri. Sharana Basava Swamiji Shri Shantanamatha, Tengli, Chittapur Taluk, Gulbarga Dist.
Sha. Bra. Shri, Somashekhar Swamiji Shri, Divatigematha, Dandoti Chittapur Taluk, Gulbarga Dist.
Sha. Bra. Shri. Channabasavendra Shivacharya Swamiji Shri. Hirematha, Dandagunda, Chittapur Taluk, Gulbarga Dist.
Sha. Bra. Shri. Upcharyaratna Shri Totendra Shivacharya Swamiji
Shri Korisiddeshwara Sansthana Matha, Nalvar Chittapur Taluk, Gulbarga Dist.
Shri. Ma. Ni. Pra. Gurunajeshwara Swamiji Shri Gurunajeshwara Matha Bharatnuru Chittapur Taluk, Gulbarga Dist.
Sha. Bra. Shri. Abhinava Siddalinga Shivacharya Swamiji Shri Kattimani Hirematha Muglavagavi Chittapur Taluk, Gulbarga Dist.
Shri. Ma. Ni. Pra Siddalinga Swamiji Shri Viraktamatha, Ravuru Chittapur Taluk, Gulbarga Dist.
Sha. Bra. Shri Channayya Shivacharya Swamiji Shri Kattimani Hirematha Halkatta Chittapur Taluk, Gulbarga Dist.
Shri. Ma. Ni. Pra. Siddalingeshwara Swamiji Hongunta Chittapur Taluk, Gulbarga Dist.
Sha. Bra. Shri. Revanasidd Swamiji Shir Hirematha, Kudalli Chincholi Taluk, Gulbarga Dist.
Sha. Bra. Shri. Basavalinga Shivacharya Swamiji Shri Revanasiddeshwara Hirematha Kodli Chincholi Taluk, Gulbarga Dist.
Sha. Bra. Shri. Rachoteshwara Shivacharya Swamiji Shri Mahantina Matha Chandankere Chincholi Taluk, Gulbarga Dist.
Shri. Mahateshwar Shivacharya Swamiji’s Trsut Committee Shri Mahateshwara Matha Chincholi Taluk, Gulbarga Dist.
Sha. Bra Shri Vijaya Mahanata Shivacharya Swamiji Shri Siddarameshwara Hirematha Chimmaidalayi Chincholi Taluk, Gulbarga Dist.
Shi. Someshwara Devaru Shri. Hiremath, Nidagundi Chincholi Taluk, Gulbarga Dist.
Sha. Bra. Shri. Charalinga Shivacharya Swamiji Shri Hirematha, Pangadag Chincholi Taluk, Gulbarga Dist.
Sha. Bra. Shri. Veerupaksha Shivacharya Swamiji Shri Revansiddeshwar Matha Ratgallu Chincholi Taluk, Gulbarga Dist.
Sha. Bra. Shri. Chennabasava Shivacharaya Swamiji Shri Kattimani Hirematha Raikod Chincholi Taluk, Gulbarga Dist.
Shri. Ma. Ni. Pra. Khatvangeshwara Swamiji Shi Khatvangeswar Virakta Matha Sulepet Chincholi Taluk, Gulbarga Dist.
Sha. Ba. Shri. Siddarama Shivacharya Swamiji Shri Tenginamatha Sulepete Chincholi Taluk, Gulbarga Dist.
Shri. Shivalingeshwara Hirematha Shri Hirematha Sulepet Chincholi Taluk, Gulbarga Dist.
Sha. Bra. Shri. Siddalinga Devaru Shri. Hirematha, Hosalli Chincholi Taluk, Gulbarga Dist.
Sha. Bra. Shri. Kencha Vrushabhendra Shivacharya Swamiji Aluru Jevargi Taluk, Gulbarga Dist.
Sha. Bra. Shri. Rudramuni Shivacharya Swamiji Shri Madivaleshwara Maha Matha, Kadakol Madivaleshwara Jevargi Taluk, Gulbarga Dist.
Shri. Ma. Ni. Pra. Shantalinga Swamiji Shri Shanmukh Shivayogi Sansathana Matha Jevargi Taluk, Gulbarga Dist.
Shri. Ma. Ni. Pra. MahantSwamiji Shri Viraktamatha, Jeratgi Jevargi Taluk, Gulbarga Dist.
Shri. Ma. Ni. Pra.Siddaling Swamiji Shri. Shivanandeshwara Viraktamatha Nelogi Jevargi Taluk, Gulbarga Dist.
Sha. Bra. Rudramunidevaru Shri Hirematha, Malli Jevargi Taluk, Gulbarga Dist.
Sha.Br. Shri. Dr. Vishwaradhya Shivacharya Swamiji Shri. Bruhanmath, Manageri Jevargi Taluk, Gulbarga Dist.
Shri. Ma. NI. Pra. Siddarama Swamiji Shri. Murughendra Swami Virakta matha Yedrami Jevargi Taluk, Gulbarga Dist.
Shri Gurulinga Swamiji Shri Shivyogi Prabhumatha Yelgodu Jevargi Taluk, Gulbarga Dist.
Shri. Ma. Nio. Pra. Shivanand Swamiji Shri Virakta Matha Sonna Jevargi Taluk, Gulbarga Dist.
Shri Kolkunda Hirematha Kolakunda Sedam Taluk, Gulbarga Dist.
Sha. Bra. Shri. Gangadhar Shivacharya Swamiji Shri Bhangimath, Mulkhed Sedam Taluk, Gulbarga Dist.
Shri Kartikeshwara Shivachary Swamiji Shri Muladhar Math Malkhed Sedam Taluk, Gulbarga Dist.
Sha. Bra. Shrei. Channa Basava Shivacharya Swamiji Shri Kattimani Hiremath, Malkhed Sedam Taluk, Gulbarga Dist.
Sha. Bra. Shri. Shivashsankar Shivacharya Swamiji Shri. Shivshankreshwara Matha Jangamwada Sedam Taluk, Gulbarga Dist.
Shri Raviswamiji Shri Viraktamatha, Hale Bazar Sedam Taluk, Gulbarga Dist.
Sharanamma Tayi Sharane Akkamahadevi (ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ) Anandashram Sagar Sedam Taluk, Gulbarga Dist.
Back to index
*
Previous Kolara_Gadag Chamarajnagar Next
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry|wholesale jerseys