Previous Maha Jagadguru Dr. Mate Mahadevi (Mataji) Chennabasavanna , Chenna Basavanna Next

ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ Akkamahadevi , Mahadeviyakka

ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಥಮ ಕವಿಯಿತ್ರಿ Kannada's First Poetess

ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ Akkamahadevi, Kannada's First Woman Poetess
1/66: ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ Akkamahadevi, Kannada's First Woman Poetess

ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ Akkamahadevi, Kannada's First Woman Poetess
2/66: ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ Akkamahadevi, Kannada's First Woman Poetess

Back to Index
*
Previous Maha Jagadguru Dr. Mate Mahadevi (Mataji) Chennabasavanna , Chenna Basavanna Next