Akkamahadevi , Mahadeviyakka

Kannada's First Poetess

  • Akkamahadevi Image
  • Akkamahadevi Picture
  • Akkamahadevi Picture
  • Akkamahadevi Picture
  • Akkamahadevi Picture
  • Akkamahadevi Picture
  • Akkamahadevi Picture
Back to Index
*
PreviousMaha Jagadguru Dr. Mate Mahadevi (Mataji)Chennabasavanna , Chenna BasavannaNext
Guru Basava Vachana

Akkamahadevi Vachana

[1] From the book "Vachana", pub: Basava Samiti Bangalore 2012.