Previous Bidar Lingayat Rally Kalaburgi Lingayat Rally Next

"Lingayat Maha Rally", "ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾರ‍್ಯಾಲಿ "

ಲಿಂಗಾಯತಕ್ಕೆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಧರ್ಮದ ಮಾನ್ಯತೆಗಾಗಿ ನವೆಂಬರ 5, 2017ರಂದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಹಾರ‍್ಯಾಲಿ

Lingayat Maha Rally held at Hubballi on 5th November 2017, to get Independent Recognition from Govt.

Lingayat Maharally 5th November 2017 Hubballi, Karnataka
1/14: Lingayat Maharally 5th November 2017 Hubballi, Karnataka

Lingayat Maharally 5th November 2017 Hubballi, Karnataka
2/14: Lingayat Maharally 5th November 2017 Hubballi, Karnataka
Back to Index
*
Previous Bidar Lingayat Rally Kalaburgi Lingayat Rally Next