Previous Hubballi Lingayat Rally Latur Lingayat Rally Next

"Lingayat Maha Rally", "ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾರ‍್ಯಾಲಿ "

ಲಿಂಗಾಯತಕ್ಕೆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಧರ್ಮದ ಮಾನ್ಯತೆಗಾಗಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ 24, 2017ರಂದು ಕಲಬುರ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಹಾರ‍್ಯಾಲಿ

Lingayat Maha Rally held at Kalburgi on 24th September 2017, to get Independent Recognition from Govt.

Lingayat Maharally, 24th September 2017 Kalaburgi, Karnataka
1/14: Lingayat Maharally, 24th September 2017 Kalaburgi, Karnataka

Lingayat Maharally, 24th September 2017 Kalaburgi, Karnataka
2/14: Lingayat Maharally, 24th September 2017 Kalaburgi, Karnataka
Back to Index
*
Previous Hubballi Lingayat Rally Latur Lingayat Rally Next