Previous Kalaburgi Lingayat Rally Belagaavi Lingayat Rally Next

"Lingayat Maha Rally", "ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾರ‍್ಯಾಲಿ "

ಲಿಂಗಾಯತಕ್ಕೆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಧರ್ಮದ ಮಾನ್ಯತೆಗಾಗಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ 3, 2017ರಂದು ಲಾತೂರ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಹಾರ‍್ಯಾಲಿ

Lingayat Maha Rally held at Latur, Maharashtra on 3rd September 2017, to get Independent Recognition from Govt.

Lingayat Maharally, 3rd September 2017 Latur, Maharashtra
1/14: Lingayat Maharally, 3rd September 2017 Latur, Maharashtra

Lingayat Maharally, 3rd September 2017 Latur, Maharashtra
2/14: Lingayat Maharally, 3rd September 2017 Latur, Maharashtra
Back to Index
*
Previous Kalaburgi Lingayat Rally Belagaavi Lingayat Rally Next