लिंगायत धर्माची संहिता वचन साहित्य (Lingayat Constitution)

लिंगायतमध्ये एकच देव, देव एक, नावे अनेक लिंगायतमध्ये तिर्थ क्षेत्रां
अंगावरील लिंग अलग होवू नये आम्हांस आमचे कुडलसंग असताना
इष्टलिंग स्वरूप जगाचे दोष तुम्ही कशाला निवारण करू पाहता
बसवेश्वरच इष्टलिंगाचे जनक भक्तांनी भवींचा संग करून नये
लिंगायत धर्मगुरु गुरु बसव लिंगायत विश्व संदेश
लिंगायत वीरशैव वेगवेगळे लिंगायतमध्ये स्वर्ग, नरक
लिंगायतमध्ये आपल्या लिंगाचा नित्यनेम आपणचि करावा लिंगायतमध्ये कायक समानता (कामात समानता)
लिंगायतमध्ये देहच देऊळ लिंगायतमध्ये नेम, व्रत आणि शील
लिंगायतमध्ये पंच सूतक पाळू नयेत लिंगायतमध्ये रुद्राक्षाचे महत्व
लिंगायतमध्ये वार, तिथि, मुहूर्त नक्षत्र पाहू नयेत लिंगायतमध्ये विभूतीचे महत्व
लिंगायतमध्ये शरण संगाचे (सत्संगाचे) महत्व लिंगायतमध्ये आदर्श दांपत्य
लिंगायतमध्ये कायकाचे महत्व लिंगायतमध्ये देव स्वरूप
लिंगायतमध्ये देवलोक, मर्त्यलोक लिंगायतमध्ये पुरुष स्त्री समानता
लिंगायतमध्ये प्रसादाचे महत्व लिंगायतमध्ये मानव समानता / सामाजिक समानता
लिंगायतमध्ये स्थावर लिंग, अन्य दैवांची पूजा करू नये वचन साहित्य
वचन साहित्याच लिंगायत धर्माची संहिता शरणाने 'शरण' म्हणून नमस्कार करणेच भक्तीचे लक्षण
शरणांनी वेद, आगम, शास्त्र, पुराण यांचे खंडन केले आहे
*
Previousलिंगायत वीरशैव वेगवेगळेलिंगायतमध्ये कायक समानता (कामात समानता)Next
Guru Basava Vachana

Akkamahadevi Vachana

[1] From the book "Vachana", pub: Basava Samiti Bangalore 2012.