Previous ಗುರು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಾ ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭು Next

ಲಿಂಗಾಯತ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಪದಕೋಶ, Glossary of Terms

ಹುಡುಕುವ ಪದ:
ಅಕ್ಷರ: ಕಾಗುಣಿತ:

ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಅಕ್ಷರದ ಪದಗಳಿಲ್ಲ! ಬೇರೆ ಅಕ್ಷರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ

{{SelWords.length}} ರಲ್ಲಿ {{ (Index * numPerPage) + 1 }} ರಿಂದ {{SelWords.length < (Index + 1) * numPerPage ? SelWords.length : (Index + 1) * numPerPage}}
ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಪದ ಅರ್ಥ
{{rec.Wrd}} {{rec.Meaning}}
{{SelWords.length}} ರಲ್ಲಿ {{ (Index * numPerPage) + 1 }} ರಿಂದ {{SelWords.length < (Index + 1) * numPerPage ? SelWords.length : (Index + 1) * numPerPage}}

Reference:
[1] VACHANA PARIBHASHAKOSHA: Glossary of technical terms in Vachana literature by Dr. N. G. Mahadevappa, Dharwad and Published by The Administrative Officer, Kannada Pusthaka Pradhikara (Kannada Book Authority), Pampa Mahakavi Road Chamarajpet, Bangalore-560018 ISBN 81-7713-098-6

ಗ್ರಂಥ ಋಣ:
[1] ವಚನ ಪರಿಭಾಷಾ ಕೋಶ - ಪ್ರಕಟಣೆ: ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು. ಸಂಪಾದಕರು: ಡಾ|| ಎನ್. ಜಿ. ಮಹಾದೇವಪ್ಪ, ನಿವೃತ್ತ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ.

ಪರಿವಿಡಿ (index)
Previous ಗುರು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಾ ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭು Next