కాట కోటయ్యగారి పుణ్యస్త్రీ రేచమ్మ

మకుటం నిజశాంతేశ్వర
కాయకం: గొల్ల (గొర్రెలు, కాచుకొనే వృత్తి)

గొడ్డుటావుకు పాలుంటాయా?
వ్రతహీనుడిని కూడవచ్చునా?
నీవు కూడినా కూడు, నేనొల్లను నిజశాంతేశ్వరా /1305 [1]

కాట కోటయ్యగారి పుణ్యస్త్రీ రేచమ్మ: కాట కూటయ్య ఈమె భర్త శరణుడు కావడానికి పూర్వం వీరగొల్లాళుణ్ణి కాటకోటయ్యని పిలిచేవారని తెలుస్తున్నది. అది నిజమైతే ఈమె వీరగొల్లాళుని భార్య అని చెప్పాలి. గొల్లాళుని తావు బిజాపుర జిల్లాలోని సిందిగి తాలుకాకు చెందిన గొలగేరి వృత్తిరీత్యా గొర్రెలు, కాచుకొనే కురుమ వంశస్థుడు. అందువల్ల రెచమ్మది మూలత: గొలగేరి తరువాతి కాలంలో కల్యాణం చేరుకొని వుండాలి కాలం క్రి.శ.1160. 'నిజశాంతేశ్వర’ మకుటంతో ఒకే వచనం దొరికింది. వ్రతాచార నిష్ఠ ఈ వచనంలో ప్రాముఖ్యత వహించింది.

Reference:

గ్రంథ ఋణం: వచనము (శరణుల వచన సంకలనం), కన్నడమూలం: డా||యం.యం. కల్బుర్గి, తెలుగు అనువాద సంపాదకుడు: గుత్తి (జోలదరాశి) చంద్రశేఖరరెడ్డి, ప్రకాశకులు: బసవసమితి, బసవభవనం, బసవేశ్వర సర్కిల్, బెంగళూరు-560001. ఐఎస్‍బిఎన్:978-93-81457-05-4. 2012.

[1] Number indicates at the end of each Vachana is from the book "Vachanamu", ISBN:978-93-81457-05-4, Edited in Kannada by Dr. M. M. Kalaburgi, Telugu translation: G. Chandrasekhara Reddy. Pub: Basava Samiti Bangalore-2012.

సూచిక్ (index)
*
Previousకాలికణ్ణి (కాలకంటి ) కామమ్మకదిర రెమ్మవ్వNext
Guru Basava Vachana

Akkamahadevi Vachana

[1] From the book "Vachana", pub: Basava Samiti Bangalore 2012.