Previous ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣ ಸ್ವರ ವಚನಗಳು ಶಿವಶರಣರನ್ನು ನೆನೆಯಿರೋ Next

ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಸ್ವರ ವಚನಗಳು

ಸ್ವರ ವಚನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ:

ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಸ್ವರ ವಚನ
*

ಗ್ರಂಥಋಣ: ಡಾ. ಎಲ್. ಬಸವರಾಜು ಸಂಪಾದಿತ “ಶಿವದಾಸ ಗೀತಾಂಜಲಿ”

*
Previous ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣ ಸ್ವರ ವಚನಗಳು ಶಿವಶರಣರನ್ನು ನೆನೆಯಿರೋ Next