Previous शरण मेळावा- बसव क्रांती दिन लिंगायत धर्मगुरु गुरु बसव Next

॥ ॐ श्री गुरु बसव लिंगाय नम: ॥

लिंगायत धर्म

लिंगायत धर्म मध्ये आपले स्वागत आहे.

लिंगायत धर्म: समता, बंधुभाव, नैतिक, समृद्धी आणि प्रगतीचे प्रतीक! अनंतकाळचे जीवन शांतीचा मार्ग.!

जगव्यापी, आकाशभर, त्यापलीकडे विस्तार तुमचा हो,
पाताळापलीकडे तुमचे चरणकमल,
ब्रह्मांडापलीकडे तुमचे किरीट.
अगम्य, अगोचर, अप्रतिम लिंगय्या, कुडलसंगमदेवा,
माझ्या करस्थळी येऊन इवलेसे झाला की हो. - धर्मगुरु बसवण्ण /201 [1]

लिंगायत का विशेष अनूठा ईष्टलिंग (Symbol for Alimighty, Supreme GOD)


लिंगायत हा एक धर्म असून ती जात नव्हे. जन्मामुळे मानवांना उच्च नीच असा विभाग करते ती जात. जनमल्यापासून सर्व समान आहोत अशी घोषणा करून कोणतीही जात, वर्ग, वर्णभेद न मानता जातीरहित धर्माचा आसक्ती असणात्या सर्वाना दीक्षा संस्कार मिळविता येतो असे सांगणारा तो धर्म. या धार्मिक संस्कारामुळे व्यक्तिने मिळविलेली योग्यता, पात्रता, यामुळे तो श्रेष्ट अगर कनिष्ट मानला जातो असे सांगतो तो धर्म. लिंगायत धर्मात जन्मामुळे कोणीही उच्च, नीच असे न मानता ’विटाळाविण पिंडास न च आश्रय’ असे सांगून असा बोध दिला आहे.

गोत्रनाम पुसता गप्प का बसता?
शिर खाजवित भूमी का गिरवता?
गोत्र मादार चेन्नय्या, गोत्र डोहार कक्कय्या,
ऐसे सांगा ना हो, कूडलसंगय्या

जिकडे पहावे तिकडे तूचि देवा,
संपूर्ण विस्तृत असे रूप तुझेच देवा.
‘विश्वतश्चक्षु' तूचि देवा,
‘विश्वतोमुख' तूचि देवा,
‘विश्वतोबाहू' तूचि देवा,
‘विश्वत:पाद' तूचि देवा,
कुडलसंगमदेवा. /85 [1]

न जाणणात्या मानवाला जाणता शरण बनण्यास हवा असलेला दीक्षा संस्कार व पूजा स्वातंत्र्य सर्वाना समानतेने देतो म्हणून तो धर्म आहे.

[1] Vachanas selected from the book "VACHANA" (Edited in Kannada Dr. M. M. Kalaburgi), Marathi Version Translation by: Shri Shankar M. Patil, Smt. Savita S. Naadkatti. ISBN: 978-93-81457-10-8, 2012, Pub: Basava Samithi, Basava Bhavana Benguluru 560001.

धर्मगुरु: विश्वगुरु बसवण्ण (११३४-११९६)
धर्म संहिता (धर्मग्रंथ): वचन साहित्य
धर्म भाषा: कन्नड
धर्माचे देव नाव: लिंगदेव
धर्म चिन्ह: जगव्यापी, जगन्नियंताचा प्रतीक ’इष्टलिंग’
धर्म संस्कार: लिंगधारण/ इष्टलिंग दीक्षे
धर्म सिद्धांत: शून्य सिद्धांत
साधना: त्राटक योग (लिंगांगयोग)
दर्शन: षटस्थल दर्शन
समाजशास्त्र: शिवाचार-(सामाजिक समानना)
नीति शास्त्र: गणाचार (धर्म सरंक्षककर्ता) / भृत्याचार (स्वयंसेवक, करसेवक)
अर्थ शास्त्र: सदाचार (कायक- दासोह-प्रसाद)
संस्कृति: अवैदिक शरण संस्कृति
परंपरा: धर्मपित बसवेश्वरानिच आदि पुरुष हेऊन तेव्हापासून आतापर्यत अव्याहत सतत वाहत असलेली शरण परंपरा (Heritage).
धर्म क्षेत्र: गुरु बसवण्णांचे ऐक्यक्षेत्र कूडलसंगम, शरणभूमि बसवकल्याण
धर्म ध्वज: षट्कोन - इष्टलिंग सहित केशर रंगवणे बसव ध्वज
धर्माचे ध्येय: जाति, वर्ण, वर्ग रहित धर्मासोबत शरण समाज निर्माण (कल्याण राज्य निर्माण)
इष्टलिंग दिक्षा संस्कार लिंगायतमध्ये एकच देव, देव एक, नावे अनेक लिंगायतमध्ये तिर्थ क्षेत्रां
(लिंग) इष्टलिंग *इष्टलिंग* जात्यातीत (जातिविहीन) चिन्ह *इष्टलिंग* का हवे आहे ?
‘इष्टलिंग’ म्हणजे काय ? ‘लिंगायत धर्मात इष्टलिंगाचे स्थान’ अक्क महादेवि, अक्कमहादेवि (महादेवि अक्का)
अक्कम्मा अक्कम्मा (काळ इ. स. सुमारे ११६०) अक्कमाहादेवी वचन
अग्घवणि हंपय्या अग्घवणि होन्नय्या अंगसोंकिन लिंगतंदे
अंगावरील लिंग अलग होवू नये अजगण्णतंदे अनामिक नाचय्या
अप्पिदेवय्या अंबिगर चौडय्या अंबिगर चौडय्या वचन 1375-1416
अमुगे रायम्मा अमुगे रायम्मा वचन अमुगिदेवय्या
अमरगुंडचा मल्लिकार्जुनतंदे अर्चनेची आवश्यकता अरिविन मारितंदे
अरिविन मारितंदे अल्लमप्रभुदेव अल्लमप्रभुदेव वचन
अवसरद रेकण्णा अष्टावरण आदच्या वचन
आदय्या आनंदय्या आम्हांस आमचे कुडलसंग असताना
आय्दक्कि मारय्या आय्दक्कि लक्कम्मा इष्टलिंग इवलासा झाला परमात्मा
इष्टलिंग दिक्षा संस्कार इष्टलिंग दिक्षा संस्कार इष्टलिंग दिक्षा व धार्मिक समानता इष्टलिंग पूजा जड पूजा काय ?
इष्टलिंग पूजा व मूर्ती पूजा इष्टलिंग पूजा, देवाची पूजा इष्टलिंग स्वरूप
इष्टलिंग-चरलिंग -स्थावरलिंग इष्टलिंगाचे साकार रूप इष्टलिंगाची अवशक्ता
ईष्टलिंग दाता विश्वगुरु बसवण्णा उग्घडिसुव गबिदेवय्या उप्परगुडिय सोमिदेवय्या
उरिलिंगदेव उरिलिंगपेद्दी उरिलिंगपेद्दी वचन
उरिलिंगपेद्दींची पुण्यस्त्री काळव्वे उळियुमेश्वर चिक्कण्णा उळिवे
एकांत रामितंदे एचरिके कायकद मुक्तनाथय्या एडेमठच्या नागिदेवय्यांची पुण्यस्त्री मसणम्मा
एलेगार कामण्णा कदली वन, ( श्री शैलं, आध्रा प्रदेश) क्रांतीकारी इष्टलिंगाचा उगम
गणाचार गुरू , जंगम गुरुत्व योग्यतेने; जातीने नाही
चंदिमरस, वचन चेन्नबसवण्ण वचन जगाचे दोष तुम्ही कशाला निवारण करू पाहता
जेडर दासिमय्या वचन तोंटद सिद्धलिंग शिवयोगी वचन देशिकेंद्र संगनबसवय्या
धर्म क्षेत्र कूडल संगम धर्म गुरु बसव पूजा धर्मगुरु बसवेश्वराच्या वचन
नाद-बिंदू- कला पंचाचार पूज्य लिंगानंद आप्पाजी यांची थोडक्यात ओळख
पूज्य श्री महाजगद्गुरु माते महादेवी पादोदक-प्रसाद बसवकल्याण, बिदर जिला, कर्नाटक
बसवण्णांचे दीक्षा गुरु कोण बसवधर्म पीठ (रजि.) महामने महामठा, बसवन बागेवाडी
बसवेश्वरच इष्टलिंगाचे जनक बसवा पोस्टल स्टॅम्पवर आणि नाण्यावर भक्तांनी भवींचा संग करून नये
भृत्याचार मडिवाळ माचिदेव वचन महात्मा बसवेश्वर (1134-1196)
महिला शरणांच्या वचन (कविता) मोळिगे मारय्या वचन लिंगांग योग व अनुभव
लिंगांग योगाचे प्रमुख लक्षण लिंगाग योगियांचे बहीरंग जीवन लिंगांगयोग (शिवयोग)
लिंगाचे स्वरूप लिंगाचार लिंगायत कोण ? (Who is Lingayat)
लिंगायत जयंती उत्सवांची यादी. लिंगायत तत्व दर्शन लिंगायत धर्म
लिंगायत धर्म संस्कार लिंगायत धर्म सहिंता लिंगायत धर्मगुरु गुरु बसव
लिंगायत धर्मगुरु गुरु बसव लिंगायत धर्मगुरु गुरु बसव लिंगायत धर्मगुरु निष्ठा
लिंगायत नीतिशास्त्र लिंगायत विश्व संदेश लिंगायत वीरशैव वेगवेगळे
लिंगायत वीरशैव वेगवेगळे (Lingayat Veershaiva are different) लिंगायत शब्दाचा अर्थ लिंगायत सिध्दांत
लिंगायत हिंदू नव्हेत लिंगायत, महात्मा बसवेश्वर, गुरु बसव लिंगायतमध्ये स्वर्ग, नरक
लिंगायतमध्ये आपल्या लिंगाचा नित्यनेम आपणचि करावा लिंगायतमध्ये कायक समानता (कामात समानता) लिंगायतमध्ये देहच देऊळ
लिंगायतमध्ये नेम, व्रत आणि शील लिंगायतमध्ये पंच सूतक पाळू नयेत लिंगायतमध्ये रुद्राक्षाचे महत्व
लिंगायतमध्ये वार, तिथि, मुहूर्त नक्षत्र पाहू नयेत लिंगायतमध्ये विभूतीचे महत्व लिंगायतमध्ये शरण संगाचे (सत्संगाचे) महत्व
लिंगायतमध्ये आदर्श दांपत्य लिंगायतमध्ये कायकाचे महत्व लिंगायतमध्ये देव स्वरूप
लिंगायतमध्ये देवलोक, मर्त्यलोक लिंगायतमध्ये पुरुष स्त्री समानता लिंगायतमध्ये प्रसादाचे महत्व
लिंगायतमध्ये मानव समानता / सामाजिक समानता लिंगायतमध्ये स्थावर लिंग, अन्य दैवांची पूजा करू नये लींगाचार
वचन साहित्य वचन साहित्याच लिंगायत धर्माची संहिता विभूती-रूद्राक्ष-मंत्र
शरण आणी शरणे शरण मेळावा- बसव क्रांती दिन शरणाच्या प्रमूख क्षेत्र
शरणांच्या वचन शरणांच्या वचन शरणांच्या वचन 2216_2299
शरणांच्या वचन 1417_1431 शरणांच्या वचन 1518_1541 शरणांच्या वचन 1591_1682
शरणांच्या वचन 1779_1881 शरणांच्या वचन 1907_1965 शरणांच्या वचन 2022_2052
शरणांच्या वचन 2094_2132 शरणांच्या वचन 2436_2468 शरणाने *शरण* म्हणून नमस्कार करणेच भक्तीचे लक्षण
शरणांनी वेद, आगम, शास्त्र, पुराण यांचे खंडन केले आहे शिवयोगि सिद्धरामेश्वर वचन शिवाचार
षटस्थल दर्शन षण्मुखस्वामी, हेमगल्ल हंप वचन सकळेश मादरस वचन
सदाचार सर्वांग लिंगत्व स्वतंत्र सिद्धलिंगेश्वर
साक्षात्कार सामाधी लिंगपूजा सोन्नलापूर (सोलापुर)
हडपद अप्पण्णा वचन हडपद अप्पण्णांची पुण्यत्री लिंगम्मा वचन हाविनहाळ कल्लय्या
*
Previous शरण मेळावा- बसव क्रांती दिन लिंगायत धर्मगुरु गुरु बसव Next
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry|wholesale jerseys